jueves, 30 de octubre de 2014

CURACIÓN DE CONTIDOS: FEEDLY E SCOOP.IT
Sergio Ortega define a CURACION DE CONTIDOS como a capacidade por parte dun sistema o dun ser humano de atopar, organizar, filtrar e dotar de valor, relevancia, significatividade, en definitiva, de utilidade o contido dun tema específico que procede de diversas fontes (medios dixitais, ferramentas de comunicación, redes sociais…).. 


Esta curación e crucial para non saturamos nun exceso de información e poder distinguir a información relevante da non relevante. As ferramentas para a curación de contidos permiten filtrar e organizar a información, por exemplo, a tecnoloxía RSS que permite realizar subscricións especificas a sitios concretos cando estes teñan novos contidos.


Algunhas das ferramentas a utilizar son o FEEDLY( que utiliza a tecnoloxía RSS)  e o SCOOP.IT( agrega publicacións web de interese)O feddly permite estar o tanto de todaLas novidades dos nosos sitios web de referencia, so con seguilos, e permite agrupar as fontes de información e organizalas para unha mellor lectura de contidos. Un exemplo do meu feedly: 


O scoop, it permite acceder a contidos web e permite a un usuario agregar as mellores páxinas web referentes a un tema, reunilas baixo un formato de "xornal”. Uns exemplos do meu scoop.it: Traballando con elas, puiden ver cal eras as VANTAXES e DESVANTAXES de cada unha. Por exemplo, no feedly e moi útil organizar as nosas subscricións ás paxinas por categorías, a desvantaxe e que hai algunhas paxinas que non posúen a tecnoloxía RSS e por tanto, non existe a opción de subscribirse.


O scoop.it permite acceder a moita información( paxinas web, blogs, noticias) relacionado co "tópico"( categoría) elixido, pero aínda así a desvantaxe  e que resulta demasiada información e temos que filtrala de novo “manualmente”

No hay comentarios:

Publicar un comentario