domingo, 19 de octubre de 2014

COMUNICACION NA ORIENTACION LABORAL: ESCOITA ACTIVA

Como profesionais da orientación laboral, o tema das habilidades comunicativas é un tema esencial para o noso desempeño profesional.

Temos que ter en conta que a principal ferramenta que empregamos para dar o servizo é a entrevista individual, a través da cal tentamos obter información do orientado e ó mesmo tempo darlle a información que nos demanda.

Por unha banda, para que unha comunicación flúa, debemos ter una boa capacidade de escoita e por outra banda, crear un clima de confianza no que o demandante de emprego se sinta agosto. Neste senso a comunicación non verbal é vital: un sorriso, un apertón de mans, signos de asentimento ante o que nos contan, amosar interese pola persoa e polo que nos está contando.Partindo desta idea podemos intuír a importancia que ten a escoita activa no traballo das persoas que traballan en orientación. 

Existe a crenza errónea de que se escoita de xeito automático, pero non é así. Escoitar require un esforzo superior ao que se fai cando se fala e do que se fai cando escoita. Se queremos ser efectivos no noso traballo diario temos que ser conscientes de que escoitamos ás persoas que acoden ás entrevistas de orientación e coñecer os nosos fallos para podelos corrixir. Os erros máis frecuentes que dificultan a comunicación son:
 • Interromper ao noso interlocutor. 
 • Falar máis que escoitar. 
 • Distraernos e non prestar a atención necesaria. 
 • Lugar inadecuado para facer a entrevista (ruído, pouca luz, etc).
 • Pensar no que imos dicir cando nos toque falar en lugar de concentrarnos no que nos están contando. 
 • Prexulgar a mensaxe do noso interlocutor.
 • Interpretar o que nos di dende o noso punto de vista en lugar de facelo dende o seu.
 • Dirixir a conversa cara os nosos intereses.
 • Facer preguntas pechadas que impidan que expresen as súas ideas.
 • Reaccionar ante o que cremos que son ataques emocionais do noso interlocutor.
 • Realizar escoita selectiva, atendendo só as partes que nos parecen máis interesantes.
 • Sermonar, mandar ou reprochar ao noso interlocutor.
 • Dar leccións ou aconsellar, aludindo á nosa experiencia.
 • Desaprobar, cuestionar ou quitar a razón ao outro.
 • Insultar ou desprezar ao interlocutor.
 • Ironizar ou rirnos.
 • Descalificar ou subestimar a mensaxe.


¿Pero que podemos facer para evitar estes erros?

A continuación compartimos convosco un test para que avaliedes se empregades a escoita activa na vosa actividade diaria como orientadores laborais.
SESION STORIFY

No hay comentarios:

Publicar un comentario