miércoles, 8 de octubre de 2014

A MIÑA VALORACIÓN PERSOAL


O marco conceptual ( bloque I) dividiuse en cinco temas: o tema 1 centrouse en coñecer as funcións, estrutura e competencias do Servizo Publico de Emprego estatal así como o Servizo Publico de Emprego de Galiza. Foi crucial, para min neste tema decatarse que tanto as políticas de emprego nacional como autonómica deben cumprir directivas europeas( Estratexia Europea de Emprego 2000) así como coñecer as diferentes competencias en termos de políticas de emprego nacional e autonómicas( fundamentalmente a nacional encargase de políticas pasivas de emprego e a autonómica de políticas activas)

 
O tema 2 centrouse no mercado laboral, onde foi fundamental diferenciar entre oferta de traballo e demanda de traballo e  como se produce ese equilibrio. Tamén se puxeron sobre a mesa os diferentes instrumentos e ferramentas para o estudio do mercado de traballo tales como o Observatorio Ocupacional do Servizo Publico de Emprego Estatal, Autonómico e Europeo. Se introduciu neste tema as condicións de mercado de traballo actual , e dicir, os comportamentos das ocupacións, os novos xacementos de emprego e os perfís profesionais das ofertas de emprego. Foi de gran interese coñecer os novos perfís profesionais tales como comunitty manager.

 O tema 3 centrouse en certificación e formación profesional, non so nos centramos na estrutura das cualificacións profesionais senón na nova forma acreditación de competencias que inclúe os certificados de profesionalidade. O decreto galego, a diferenza doutras comunidades permite obter o certificado de profesionalidade acreditando experiencia profesional
 
 
 

O tema 4, centrouse nas políticas sociais e emprego da Unión Europea, especial interese foron os fondos estruturais que son fondos de financiamento da UE para rexións aínda en proceso de desenvolvemento.

O tema 5, centrouse na iniciativa emprendedora como forma de acceso o mercado laboral, chamoume a atención a baixa motivación de poboación española para emprender aso como os cambios actuais a hora de emprender que e un emprendemento por subsistencia. Os elementos esenciais para esta iniciativa emprendedora son a idea de empresa, os perfil da persoa emprendedora e o plan de empresa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario